országos főigazgató

A Hszt. szerint országos főigazgató a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervének (azaz a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak), valamint a terrorizmust elhárító szervének (azaz a Terrorelhárítási Központnak) a főigazgatója. Az országos főigazgatók részére a Hszt. különleges munkáltatói jogokat biztosít, így többek közt:
– megtilthatják, hogy a hivatásos állomány tagja az internetes felületen magánszemélyként való megnyilvánulásakor, magánvélemény nyilvánításakor a hivatásos állományba tartozására vonatkozó adatot hozzon nyilvánosságra,
– a hivatásos állomány tagját nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében vagy megállapodás alapján három hónapot meg nem haladó időtartamra – a szolgálati beosztása meghagyásával – külföldi szolgálatra vezényelhetik,
– engedélyezhetik, hogy a hivatásos állomány tagja olyan szolgálati beosztást töltsön be, amelyben közeli hozzátartozójával közvetlen irányítási, felügyeleti vagy ellenőrzési viszonyba kerül.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [2. § 18. pont, 21. §, 69. §, 109. §]

Relációk