rendészet feletti kontroll

Elméleti szempontból egy alkotmányos demokrácia rendészetének (rendészeti tevékenységének és szerveinek) általános kontrollját biztosítják a jog szabályai, a szakmai tudás, a szakmai etika és a közvéleménynek a rendészetről alkotott ítélete.
Szervezeti szempontból Magyarországon a rendészet felett kontrollt gyakorló állami szervek:
– az Országgyűlés és annak bizottságai (alapvetően a rendészeti és a nemzetbiztonsági feladatokkal foglalkozó bizottságok) – a rendészetért elsősorban felelős Kormány ellenőrzésével, egyes kinevezésre váró vezetők meghallgatásával, vizsgálatok lefolytatásával,
– az alapvető jogok biztosa és a Független Rendészeti Panasztestület (elsősorban a rendészeti szervek működése kapcsán – bár hatósági jogkörük nincsen, jelentős legitimációt biztosít számukra, hogy megbízatásuk az Országgyűléstől ered),
– az ügyészség (elsősorban a nyomozati és a szabálysértési döntések kapcsán, másfelől a közérdekvédelmi tevékenység keretében),
– a bíróság (elsősorban az egyedi rendészeti hatósági döntések kapcsán),
– az Alkotmánybíróság (a rendészet körében alkotott vagy azt szabályozó jogi normák kapcsán).

Tudományterület:

Forrás:

Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013. [137-139. o.] Balla Zoltán: Monográfia a rendészetről. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2016. [38-42. o.]

Relációk