nemzetbiztonsági ellenőrzés

Az Nbtv. szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, valamint – amennyiben indokolt – a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételekkel összefüggésben, a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatosan nemzetbiztonsági kockázat megállapítható-e.
A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatosan nemzetbiztonsági kockázat áll fenn, ha olyan körülmény áll fenn, ami miatt:
– nem alkalmas a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony törvényes, illetéktelen befolyástól mentes ellátására, vagy ha
– személyével szemben olyan körülmény áll fenn, amely sérti vagy veszélyezteti a minősített adat védelméhez fűződő érdeket.
A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyeket a törvény igen széles körben határozza meg. Ide tartozik egyebek közt: a nagykövet, a miniszter, az államtitkár, meghatározott központi közigazgatási szervek vezetői, a Honvéd Vezérkar főnöke, rendvédelmi szervek vezetői stb.
A nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzés alá eső személy ún. biztonsági kérdőívet köteles kitölteni.

Tudományterület:

Forrás:

Nbtv. [68. §, 74. § i) pont, 2. számú melléklet]

Relációk