diszkalkulia

Számolásbeli tanulási zavarok, amelyek különböző intelligencia szint mellett a számolás bármely témakörének tanulásakor eredménytelenségekben, vagy tartósan alacsony szintű teljesítményekben mutatkoznak meg. A számolási zavar különböző attól függően, hogy mely képességek gyengesége okozza, ezért a képesség-struktúra megismerése az első. Ismerni kell a gyenge és erős pontokat a fejlesztéshez. A számolási zavarnak hasonlóan minden más specifikus tanulási zavarhoz, van neurológiai alapja. Grafikai diszkalkulia: van formai és tartalmi típusa a hiányosság jellege szerint. Az alapja a relációk értelmezésének zavara, illetve a finommozgás gyengesége. Mennyiségi diszkalkulia: nincs tisztába a mennyiségekkel, nem tud becsülni. Nyelvi diszkalkulia: nincs tisztába a fogalmakkal.

Forrás:

Összegzés Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere(BGGYTF Kiadó, 1995, 2012) Gyarmathy Éva: Diszlexia – A specifikus tanítási zavar ( Lélekben Otthon kiadó, 2007) Juhász-Dékány: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez (Logopédia Kiadó, 2007) c. művek alapján.

Szerző:

Relációk