pénzbeli szociális ellátás

Ezek az ellátások a jövedelemmel nem rendelkező vagy alacsony jövedelmű személyek, családok szociális ellátását célozzák, a szociális rászorultságtól függnek, és különböző fajtáik az életkorhoz vagy/és szociálisan különösen hátrányos helyzetekhez kapcsolódnak. Ezen ellátások körében megkülönböztethetünk rendszeres juttatásokat, illetőleg eseti ellátásokat. Mindkét csoportban vannak pénzbeli és természetbeni ellátások. Pl. ápolási díj, foglalkoztatás-helyettesítő ellátás, egészségkárosodási- és gyermekfelügyeleti támogatás.

Forrás:

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ -32/A§

Szerző:

Relációk