közigazgatási államtitkár

Szakmai állami vezető. A közigazgatási államtitkárt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki. Közigazgatási államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy kinevezhető, aki jogász szakképzettséggel vagy okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy közgazdász szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. A miniszter feladatkörében irányítja a közigazgatási államtitkár tevékenységét. A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti. A minisztériumban egy közigazgatási államtitkár működhet. A közigazgatási államtitkár részére az állami vezetői tisztség betöltésének igazolása céljából a miniszterelnök igazolványt állít ki.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 61. § 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 215. § Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 47. o.

Relációk