jogalkotási hatáskör

A jogalkotási hatáskör jogi norma meghozatalára vonatkozó jogosultságot és kötelezettséget jelent. Az eredeti jogalkotási hatáskör közvetlenül az Alaptörvényből ered, ezért a jogalkotás nem igényel külön felhatalmazást. A származékos jogalkotói hatáskör nem közvetlenül az Alaptörvényből, hanem jogszabályban adott felhatalmazásból ered, és ez a felhatalmazás kötelezettséget jelent. A jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat. Eredeti a jogalkotási hatásköre az Országgyűlésnek. Származékos jogalkotási hatáskörrel rendelkezik a Nemzeti Bank elnöke, a Kormány tagja (miniszterelnök, miniszter), az önálló szabályozó szerv vezetője. Vegyes, tehát eredeti és meghatározott kérdésekben származékos a Kormány és a helyi önkormányzat (képviselő-testület, megyei közgyűlés) jogalkotási hatásköre.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 5. § Tamás András: Legistica, A jogalkotástan vázlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2013 186-188. o.

Relációk