orvosi titoktartási jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátása során közreműködő személyek az ellátása során tudomásukra jutott adatokat csak az arra jogosult személlyel közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Továbbá, joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. A rendelkezés célja az, hogy a beteg méltóságát védje, alapvető emberi jogainak gyakorlásától, önrendelkezési jogától ne fosszák meg.

Forrás:

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 25.§-a

Szerző:

Relációk