segély

Ezeknek a feltétele az, hogy az illető személy rászorult legyen, olyan személy, aki jövedelmi, vagyoni viszonyainál fogva nem képes arra, hogy megélhetését általában, vagy meghatározott alapvető szükségleteit (pl. utazási költséget, gyógyszereket, lakásfűtését, iskolai felszerelést stb.) a maga (esetleg családtagjai) számára biztosítsa. A juttatás igénybevételének feltétele a rászorult helyzet bizonyítása. A juttatások másik fajtáját nevezhetjük “jóléti juttatás”-nak – s ez nem segélyek. A juttatás általában a jövedelmi, vagyoni helyzettől függetlenül, állampolgári jogon jár abban az esetben, ha – meghatározott helyzethez kötődően (pl. gyermekek nevelése, iskoláztatása, idős kor) – a személyt ill. az adott helyzetet a törvényhozó eleve rászorultnak, támogatásra indokoltnak ítélte.

Forrás:

dr. Bednai Dezső: Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak, Jegyzet az Atalanta Üzleti Szakközépiskola számára, 2010.c. munkája alapján

Szerző:

Relációk