disszertáció

A doktori értekezés vagy disszertáció a doktorandusz által készített írásmű, alkotás vagy munka, amellyel bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes. Egyes országokban/egyetemeken a „disszertáció” szót az egyetemi alap- illetve mesterképzésen készített szakdolgozatokra is használják, Magyarországon azonban kizárólag a doktorátus megszerzéséhez kapcsolódó tudományos értekezést nevezik így. Formai és tartalmi szabályait, megvédésének körülményeit az egyes doktori iskolák doktori szabályzatokban foglalják össze, a doktori iskolákról és doktori eljárások rendjéről szóló Kormányrendelet alapján.

Forrás:

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 53.§-a és 108.§1a., és a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról 14.§ - 17.§

Szerző:

Relációk