normatív támogatások

Jogszabályban (általában törvényben) rögzített, univerzális típusú ellátások, amelyek a jogszabályban megállapított feltételek teljesülése esetén járnak az ügyfélnek, azaz az ügyintézőnek nincs a megállapítás során mérlegelési joga (nem diszkrecionális a döntés). Ilyenek: Családi pótlék (a gyermek életkora alapján : nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás), anyasági támogatás, gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), babakötvény, és alanyi jogon járó közgyógyellátás, amit a járási kormányhivatal állapít meg.

Forrás:

Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába. Budapest, Napvilág Kiadó, 2009. és Hoffmann István: Szociálpolitika, szociális ellátások, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. munkája alapján, továbbá: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 49-53. §-a (közgyógyell.) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7.§-a és 8.§-a (családi pótlék) szerint.

Szerző:

Relációk