küszöbérték alatti üzem

Egy adott üzemeltető irányítása alatt álló terület, ahol a jogszabályban meghatározott alsó küszöbérték negyedét elérő vagy meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kiemelten kezelendő létesítmények. A küszöbérték alatti üzem üzemeltetőjének a veszélyes tevékenység végzéséhez katasztrófavédelmi engedélyt kell a hatóságtól kérnie jogszabályban meghatározott módon.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, IV. fejezet, 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, IV. fejezet; Kátai-Urbán Lajos (szerk.): Iparbiztonságtan I: Kézikönyv az iparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok ellátásához. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. ISBN:978-615-5344-12-1, 3. fejezet

Szerző:

Relációk