szegregáció

A szegregáció alapvetően szociológiai fogalom. A hazai szakirodalom leggyakrabban a területi elhelyezkedéssel, lakhatással és az oktatás területén jelentkező –elkülönüléssel/elkülönítéssel kapcsolatban használja. Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt jár a jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel. Az iskolai vagy oktatási szegregáció lényege, hogy különböző származású, szociális hátterű, vallású, anyanyelvű diákokat elkülönítve oktatnak. Az oktatási szegregáció fogalma Magyarországon elsősorban a roma gyerekek elkülönítésével kapcsolatban merül fel. A szegregáció súlyosan sérti az egyenlő bánásmód elvét.

Forrás:

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris kiadó, 1997. - Havas Gábor: Esélyegyenlőség, deszegregáció. In: Fazekas-Köllő-Varga szerk.:Zöld Könyv a magyar közoktatás megújulásáért. Ecostat Budapest 2008. c. munkák alapján

Szerző:

Relációk