személyi azonosító

A személyi azonosítót a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) hatálya alá tartozó polgárok azonosítására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv képezi. Személyi azonosító a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárt törvényben meghatározott adatkezelés során egyértelműen azonosító, különleges adatra nem utaló számjegysor. A személyi azonosító tizenegy jegyű szám. Felépítése: 1. számjegy a polgár állampolgárságát, születésének évszázadát és nemét jelöli, a 2-7. számjegyek a polgár születési évének utolsó két számjegyét, a születés hónapját és napját tartalmazzák, a 8-10. számjegyek az azonos napon születettek születési sorszáma, a 11. számjegy az 1-10. számjegyek felhasználásával, matematikai módszerekkel képzett ellenőrző szám. A személyi azonosító megtalálható a lakcímet igazoló hatósági igazolványon (lakcímkártyán).

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról, 3. számú melléklet

Szerző:

Relációk