szemle

A bizonyítási eljárás egyik meghatározott módja, amelyre akkor kerül sor, ha a tényállás tisztázásához, lényeges körülmény megállapításához tény, helyszín, ingó vagy ingatlan (együtt: szemletárgy), illetve személy közvetlen megfigyelése, megvizsgálása szükséges. A szemlét a közigazgatási hatóság vagy a bíróság tárgyaláson, hivatali helyiségben folytatja le, de ha szükséges, a helyszínen (helyszíni szemle). Szemlét a hatóság ügyintézője, a szakértő, illetve erre felhatalmazott más személy végezhet. A szemletárgy birtokosát a szemléről előzetesen értesíteni kell, akinek távolléte nem akadálya a szemle megtartásának. A szemlét végző személy megfigyelni kívánt területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphet, iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, a szemletárgy birtokosától és más személytől felvilágosítást kérhet, a helyszínről, a szemletárgyról, folyamatokról fényképet vagy kép- és hangfelvételt készíthet, mintát vehet, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 56-57/B. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 71-73. o

Relációk