közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás, természetbeni ellátás. Az alanyi jogcímen biztosított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségétől független. A normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségétől függő ellátás. Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal dönt.

Forrás:

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 49.§ - 52.§

Szerző:

Relációk