törvényjavaslat

Az Országgyűlés hatáskörébe tartozó jogszabály megalkotása iránti javaslat, amely tartalmazza a törvény javasolt címet, a normaszöveget és az indokolást. Törvényt a köztársasági elnök, a kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely képviselő kezdeményezhet. A törvénykezdeményezés azt jelenti, hogy az arra jogosultak írásban megszövegezett, indokolással ellátott törvényjavaslatot nyújtanak be az Országgyűlésnek. A javaslat benyújtását követően a házelnök kijelöli a részletes vitát lefolytató bizottságot. Ha a javaslatot képviselő nyújtja be, annak az Országgyűlés napirendjére kerüléséhez az is szükséges, hogy a házelnök által kijelölt állandó bizottság azt támogassa. A törvényjavaslatok többségét (kb. 55–60%-át) a kormány nyújtja be, majd gyakorisági sorrendben a képviselők és a bizottságok következnek. A még be ne nyújtott törvényjavaslat a törvénytervezet.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény 6. § 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről

Relációk