közüzem

Közszolgáltatást teljesítő köztulajdonban levő jogi személy, vállalat, gazdasági társaság. A közüzem feladata a közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatások folyamatos biztosítása: energiaszolgáltatás (villany-, gázszolgáltatást), vízellátás, csatornázás, helyi személyszállítás szolgáló tömegközlekedés, köz- és településtisztasági szolgáltatás, távfűtés és a melegvíz-szolgáltatás, temetkezés, hírközlési alapellátás, menetrend alapján végzett helyközi, távolsági, vasúti és közúti személyszállítás, posta szolgáltatás. Állami vállalatot 2009. január 1-jétől nem lehet alapítani.

Tudományterület:

Forrás:

Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 78. o.

Relációk