területi önkormányzat

A megyei önkormányzat területi önkormányzat, jogi személy, melynek feladatait és hatáskörét a közgyűlés látja el. A helyi önkormányzás joga a megyék (területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg. A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei közgyűlés elnökét a közgyűlés titkos szavazással választja a megbízatásának időtartamára. A megyei önkormányzatra a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket eltérésekkel kell alkalmazni. A fővárosi önkormányzat települési és területi önkormányzat. Magyarország területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik, a megyék területéről az Országgyűlés dönt.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3. § és 27. § Alaptörvény F) cikk

Relációk