e-learning

Az e-learning általános értelmezése alatt azt az infokommunikációs technológiával és módszertannal alátámasztott interaktív tanulási folyamatot értjük, ahol a tananyag, az oktató (mentor, tutor) és a hallgató kapcsolata informatikai eszközök segítségével valósul meg. Az e-learning tehát olyan számítógépes hálózaton (interneten) elérhető nyitott – tér- és időkorlátoktól független – képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot megszervezve, hatékonyan, optimálisan, az ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat, a tutor-tanuló kommunikációt, valamint a számítógépes interaktív oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva, a tanuló számára hozzáférhetővé teszi. A közszolgálati tisztviselők továbbképzésében a területi megosztottság és a hatékonysági elvárások megkövetelik az innovatív technológiák használatát, ezért az e-learning forma a közszolgálati továbbképzések kiemelt oktatási formája.

Tudományterület:

Forrás:

Kovács Ilma: Új út az oktatásban? A távoktatás. Okker, Budapest, 2005

Szerző:

Relációk