összerendelési nyilvántartás

Az összerendelési nyilvántartás (ÖNY) SZEÜSZ szolgáltatója összerendelési nyilvántartást vezet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL), a központi idegenrendészeti nyilvántartásban (ISZL), valamint az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásában (3NYT) szereplő valamennyi élő természetes személyre vonatkozóan. Az összerendelési nyilvántartás az eltérő azonosítót használó szakrendszerek közti adatcseréhez biztosítja a természetes személyekhez köthető azonosítók megfeleltethetőségét támogatva a természetes személyek azonosítására épülő szolgáltatásokat. Az ÖNY a tényleges adatcserét titkosított kapcsolati kódok alapján biztosítja. Primer nyilvántartások (SZL, ISZL, 3NYT) összerendelési bejegyzés létrehozását kezdeményezhetik. A szekunder nyilvántartások az összerendelési bejegyzés létrehozását követően saját titkosított összerendelési kapcsolati kódjukkal egészítik ki a bejegyzést. A rendszer személyes adatokat nem kezel.

Tudományterület:

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 38-39. § 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 134. § 1996. évi XX. törvény - a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 10/A. § Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk