minősített elektronikus aláírás

A minősített elektronikus aláírás olyan, fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul. Minősített aláírást minősített bizalmi szolgáltató nyújthat. Az eIDAS rendelet 25. cikke szerint a minősített elektronikus aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású. Az eSzemélyihez 2016. május 27. után igényelt e-aláírás funkcióval minősített elektronikus aláírás hozható létre. Az eSzemélyi illetve ennek tároló eleme rendelkezik az ún. BALE tanúsítással (Biztonságos aláírás létrehozó eszköz megfelelőségét igazoló tanúsítvány).

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS rendelet) 3. cikk 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 1. § Ferencz Attila József: Tájékoztató a személyazonosító igazolványhoz igényelhető e-aláírással kapcsolatos szolgáltatásokról, NISZ Zrt., 2017, pp. 1-4. (https://hiteles.gov.hu/letoltes/181/eSZIG-eSIGN_Tajekoztato_v3.1_s.pdf)

Szerző:

Relációk