adat

Az adat elemi ismeret, tények, fogalmak vagy utasítások formalizált ábrázolása, amely az emberek vagy automatikus eszközök számára közlésre, megjelenítésre vagy feldolgozásra alkalmas. Az adatokból az adatfeldolgozás eredményeként új ismeretek nyerhetők. Informatikai szempontból az adat, információ és tudás egymásra épülő, de eltérő fogalmak. Halassy Béla szerint az adat értelmezhető (észlelhető, érzékelhető, felfogható és megérthető) ismeret. Az adatok tömegesen állnak rendelkezésre, amiket adott szabályok szerint kezelnek, strukturálatlan vagy strukturált formában (táblázatokba, adatbázisokba) szervezve. Az adatokat számos szempontból csoportosíthatjuk. Feldolgozás szempontjából beszélhetünk egyedi és összetett adatokról. Az adatok többféle formában tárolhatók (számok, szövegek, képek, hangok stb.). Adatvédelmi szempontból megkülönböztetendőek a személyes adatok, a közadatok, a közérdekből nyilvános adatok. Fehér könyv rögzíti a közadatok újrahasznosítását meghatározó adatpolitikát.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § NHIT (2016): Fehér könyv a nemzeti adatpolitikáról, Budapest, pp. 36. Halassy B. (1994): Az adatbázistervezés alapjai és titkai. Avagy az út az adattól az adatbázison át az információig, IDG Magyarország Lapkiadó Kft, Budapest, pp. 17.

Szerző:

Relációk