dokumentumhitelesítés (azonosítás)

Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ), amely keretében a szolgáltató az ügyfél által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot az általa igazolt személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja. A személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt záradékba foglalja és azt a rendelkezésre bocsátott nyilatkozattal együtt szervezeti aláírással (bélyegzővel) és időbélyegzővel hitelesíti. A szolgáltatás révén igénybe vehető rendszer feladata az elektronikus aláírással nem rendelkező felhasználók számára elektronikusan aláírt dokumentumok létrehozása a közigazgatási ügyintézésben való felhasználásra. Az elektronikus aláírást így egy harmadik fél hozza létre. Az AVDH szolgáltatás csak az elektronikus ügyintézés szakrendszerén keresztül érhető el a felhasználók számára. A szolgáltató az azonosítás és hitelesítés közben adatkezelést is végez.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól. 112. § Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk