back office

A back office kifejezés a hivatali munka hátterére (belső folyamatokra, háttérirodára) utal. A back office (belső, szolgáltatói oldal) biztosítja a front office (ügyféloldali) szolgáltatások hátterét, azok hatékony megvalósulását. Back office-nak tekinthető minden olyan rendszer, amely az ügyfél szempontjából nem releváns, amellyel közvetlenül nem érintkezik, számára rejtett. Az e-közigazgatási megoldásokban alkalmazott back office rendszerek (hardver, hálózat, adatbázisok, tudásbázisok, nyilvántartások és kapcsolódó információs rendszerek) célja az ügyviteli folyamatok informatikai támogatása olyan módon, hogy azok közvetlen összeköttetést teremtsenek az ügyfélkapcsolatot támogató elektronikus front office rendszerekkel. Kulcselemei az elektronikus dokumentum és iratkezelés, az azonosítás és hitelesítés, az elektronikus fizetés, az egyszeri bejelentkezés, az elektronikus biztonság és a rendszerek együttműködésének (interoperabilitásának) a biztosítása.

Tudományterület:

Forrás:

Budai Balázs – Kőnig Balázs – Orbán Anna – Törley Gábor: Elektronikus közigazgatás szervezés, közigazgatási technológia, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012

Szerző:

Relációk