elektronikus azonosítás

Elektronikus azonosítás a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyt képviselő természetes személyt egyedileg azonosító, elektronikus személyazonosító adatok felhasználásának folyamata. Elektronikus ügyintézéshez többféle elektronikus azonosítási és hitelesítési technika, ill. ezek kombinációja használható. Tudás alapú azonosítás: felhasználói név és jelszó (vagy PIN kód) ismerete. Eszköz alapú azonosítás: valamilyen azonosító eszköz (pl. kulcs, kártya, token) alkalmazását igényli. Tulajdonság alapú azonosítás: a felhasználó valamilyen tulajdonságának (pl. ujjlenyomat, íriszkép, arcarány) felismerésére épül. Biztonságosabb módszer a kétlépcsős ellenőrzés (pl. egy kártya és PIN kód együttes használata). Kormány kötelezően biztosít elektronikus azonosítási szolgáltatásokat. Ezek közé tartozik a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, az ügyfélkapu, valamint a részleges kódú telefonos azonosítás.

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS rendelet) II. fejezet 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 30-31. §

Szerző:

Relációk