adatforrás

Az adatforrás azon adathely, adatfelvétel vagy szervezet megjelölése, ahonnan az adat származik. Az adatforrás fogalmának számos jelentése ismert. Kutatási adatforrás minden olyan személy, szervezet, objektum vagy jelenség, amely a kutatás szempontjából értékelhető és elérhető adatokat hordoz és amire hivatkozunk (pl. szakirodalom, tudományos adatbázis, szakértő). Statisztikai adatforrás a statisztikai adatfelvétel megvalósításának, a megfigyelendő adatok begyűjtésének forrása. Közigazgatási nyilvántartás adatforrása: valamely adat nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló, jogszabályi feltételeken alapuló egyedi döntés, nyilatkozat, irat vagy tárgyi bizonyíték. Az etalon és alapnyilvántartások elsődleges adatnak minősülő adatokat rögzítenek, illetve hoznak létre, amelyeket más nyilvántartásoknak szolgáltatnak. Információrendszerek adatai származhatnak elsődleges adatrögzítésből (elsődleges adatok), vagy egy másik információrendszerből (származtatott adatok).

Tudományterület:

Forrás:

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 2. § 2013. évi CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól 2. § (Hatálytalan: 2017. I. 1-től)

Szerző:

Relációk