elektronikus közzétételi kötelezettség

Az Infotv. szabályozza az elektronikus közzétételi kötelezettséget. A törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. A jogszabály meghatározott szervek számára webes honlap fenntartását írja elő. A megyei (fővárosi) kormányhivatalok kivételével a területi és helyi szervek a központi honlapon (pl. Kormányzati portálon), vagy területi szervek honlapjain is teljesíthetik az előírást. A közzétételre kötelezett szervek a tevékenységükhöz kapcsolódóan, az Infotv. mellékletében található általános közzétételi listában meghatározott adatokat kötelesek közzétenni.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 33-37. §

Szerző:

Relációk