időszaki értesítés

Az ügyfél ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése szolgáltatás (RÉR) egy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ). Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében (RNY) meghatározhatja azon elektronikus ügyintézést biztosító szervek körét, amelyek tekintetében a szolgáltató elektronikus úton, az ügyfél által meghatározott időszakonként összesítve, egy vagy több meghatározott elektronikus elérhetőségen tájékoztatást nyújtson az adott időszak alatt az ügyfél nevében történt elektronikus ügyintézési cselekményekről. Az ügyfél az értesítés keretében igényelheti, hogy a szolgáltató értesítse a központi azonosítási szolgáltatás (KASZ) igénybevételével történő azonosítási cselekményekről, az ügyfél ügyintézési rendelkezésére vonatkozó lekérdezésekről, az ügyfélre vonatkozó, az adott időszakban elektronikus ügyintézést biztosító szerv részéről és részére történt adattovábbításokról, az iratkezelési rendszerekben az ügyféltől érkeztetett iratokról,és az iratkezelési rendszerekből az ügyfélnek küldött iratokról.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól. 119. § Szolgáltatás honlapja (http://www.nyilvantarto.hu/Rendelkezes/) Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk