jelszó

A jelszó (kód, password, PIN kód) a tudásalapú azonosításhoz, hitelesítéshez használható jelsorozat, általában felhasználónév-jelszó azonosítások részeként. A hitelesség csak addig biztosítható, amíg a jelszó titokban marad. A jelszavak megszerzésével (feltörésével) veszélybe kerülhetnek az adataink, de kár érheti az információs rendszereket is. A magasabb biztonság érdekében a jelszó legyen legalább 8 karakter hosszú, tartalmazzon kis- és nagybetűt, számot, jelet, ne tartalmazzon személyes vagy hozzánk köthető adatot, ne legyen jelmondat, vagy triviálisan visszaalakítható szó, változtassuk meg rendszeresen, ne írjuk le sehová, ne adjuk meg senkinek, egy jelszót csak egy helyre, hozzáféréshez használjunk, ne használjunk közös jelszavakat, ne jegyeztessük meg a programokkal (pl. böngészővel), ne írjuk be nyilvános számítógépen, vagy ha igen, akkor utána változtassuk meg, amint lehetséges. Ha sok a jelszava, használjon jelszószéfet (jelszókezelőt).

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Gergely Krisztián: Közérthetően (nem csak) az IT biztonságról, KIFÜ, Budapest, 2013, pp. 40-41. (http://kifu.gov.hu/kifu/sites/default/files/IT_brosura_v7.pdf) Som Zoltán: Interoperabilitási kérdések és informatikai biztonsági tükrében a közigazgatásban In: 5. Báthory-Brassai Tanulmánykötet 2. rész, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2014, pp. 476. (http://real.mtak.hu/41851/7/interoperabilitasi_kerdesek.pdf)

Szerző:

Relációk