kockázatkezelés (informatika)

A kockázatkezelés (szűkebb értelemben) az elektronikus információs rendszerre ható kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésrendszer kidolgozása. A kockázatkezelési tevékenység tágabb értelemben a kockázatkezelés teljes folyamatára kiterjed: a kockázatok azonosítására, felmérésére, a kockázatok értékelésére, a kockázatok kezelésére, intézkedésekre, a kockázatok kommunikálására (megismertetésére). Az elektronikus információs rendszerek, valamint az azokban kezelt adatok kockázatokkal arányos védelme érdekében az elektronikus információs rendszereket be kell sorolni egy-egy biztonsági osztályba a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás szempontjából. Szintén elvárás a szervezetek biztonsági szintbe sorolása. Biztosítani kell az információbiztonsági szabályzat, és benne a kockázatkezelés rendszeres felülvizsgálatát és aktualizálását.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. §

Szerző:

Relációk