logikai védelem

Az elektronikus információs rendszerben információtechnológiai eszközökkel és eljárásokkal (programokkal, protokollokkal) kialakított védelem, amelynek fontosabb részei az azonosítás és a hitelesítés, a hozzáférés-védelmi rendszer, a bizonyítékok rendszere. A védelmi intézkedések kialakításához az elektronikus információs rendszert az információbiztonsági alapelveknek (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás) megfelelően 2-5. osztályokba kell besorolni (a logikai védelmi intézkedések terén az 1. biztonsági osztály nem értelmezhető). Logikai védelmi intézkedésekkel kell megvalósítani mindazon védelmi intézkedéseket, amelyeket a fizikai védelem nem biztosít.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről 3. melléklet

Szerző:

Relációk