iratérvényességi nyilvántartás

Az iratérvényességi nyilvántartás (IÉNY) szolgáltatás (KEÜSZ) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által készített elektronikus dokumentumok, illetve az elektronikus dokumentumokról készített papíralapú hiteles másolatok tartalmának és hitelességének ellenőrzését biztosító nyilvántartás, amely a nyilvántartásban elhelyezett iratok hitelességét biztosítja. Az IÉNY célja, hogy a hatóságok által készített elektronikus, illetve arról készített papír alapú másolatok hitelességét igazolja. A hatóságok ide töltik fel az irataikat, és onnan lekérdezhetővé válnak. Az IÉNY-ban elhelyezett elektronikus dokumentumok annak eredményeként már hitelesnek tekinthetők, hogy elhelyezésre kerültek ebben a nyilvántartásban. A szolgáltatás nyilvánosan elérhető, ezáltal abban az okirattal rendelkező ügyfél ellenőrizheti a birtokában lévő, valamint a nyilvántartásban rögzített dokumentumnak a nyilvántartásban elérhető adatait, valamint a két okirat egyezőségét, hitelességét.

Tudományterület:

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 40. § 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 97-98. § Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk