Állami Egyházügyi Hivatal

Az intézményesített állami kontroll fontos szerve volt a szovjet típusú diktatúra időszakában az Állami Egyházügyi Hivatal, amelyet szovjet mintára, az 1951. évi I. törvénnyel hoztak létre. A megszűnt vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatáskörét vette át, de jóval szélesebb jogkörökkel. Működésének irányvonalát a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének a klerikális reakció elleni harcról szóló, 1950. május 31-én hozott határozata szabta meg. Ennek megfelelően szinte minden személyi és dologi ügyben igyekeztek diszponálni. Ellenőrizték az egyházak működését, és az egyházi tisztségre csak az engedélyükkel lehetett a továbbiakban bárkit is kinevezni.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 278. o.

Relációk