Ideiglenes Nemzetgyűlés

A szovjet megszálló hatóságok utasítására került sor először az úgynevezett Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselőinek a megválasztására. 1944. december 21-től 1945 novemberéig az egykamarás, a szovjet csapatok által elfoglalt Kelet-Magyarországon 1944. december 1-jén a „behívott” (Moszkvában elkészített névsorok alapján sokszor kényszerrel bevont) képviselőkből összeült Ideiglenes Nemzetgyűlés, a Politikai Bizottsága (a politikai erők vezetőiből álló, elsődlegesen a kommunista politikusok által dominált, a nemzetgyűlés legfontosabb döntést hozó és befolyásoló szerve) és az ideiglenes nemzeti kormány (v. Dálnoki Miklós Béla tábornok, miniszterelnök) közösen gyakorolja a megosztott hatalmat. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés a kormány megválasztásán, a (megismételt) fegyverszüneti kérelem jóváhagyásán túl érdemi munkát jóformán nem végzett, és másfél napi tanácskozás után már csak 1945 szeptemberében hívták újra össze, hogy utólag legalizálja a két ülésszak között meghozott rendeleteket.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 169-170. o.

Relációk