úriszék

A földesúri bíráskodás eredete a familiáris, a ház népe feletti bíráskodás volt, majd a földesúrral kölcsönös dologi kötelezettségben élők a királybírák helyett a földesúrhoz fordultak, aki tisztjeivel, valamint a falvakból valókkal együtt bíráskodott A földesúr bírósága, az úriszék elé tartozott minden olyan ügy, amely az úrbéri viszonyból származott, és minden bűncselekmény elbírálása. Ha a földesúrnak pallosjoga (jus gladii) volt, akkor az a bíróság halálos ítéletet is kiszabhatott. Mária Terézia úrbéri rendelete lehetővé tette, hogy a nagyobb ügyeket, illetve az egész jobbágyközségek földesuraikkal folyó pereit a közigazgatási királyi hatóságnál, a Helytartótanácsnál lehetett megfellebbezni. 1790-től ezt az alkotmányellenes formában meghozott rendeletet úgy módosították, hogy mind a polgári, mind a büntető ügyekben a Királyi Táblára és onnan a Hétszemélyes Táblára lehet fellebbezni. A királyi tábla nem vonhatta magához azokat a pereket, amelyek az úriszéket vagy a megyei törvényszéket illették.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 146. o. Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 104. o.

Relációk