felelős kormány

A parlamentáris monarchiában a választott törvényhozásnak felelős kormányzat gyakorolja a hatalmat. A végrehajtó hatalmat a király nevében a független felelős kormány gyakorolja. Az uralkodó az államot kifejező elsődlegesen vagy kizárólag szimbolikus, reprezentatív jogkörökkel rendelkezik (19-21. század). E monarchikus államformában az uralkodó továbbra is szent és sérthetetlen, politikailag felelőtlen, közjogi tetteiért a parlamentnek felelős kormány vállalja a felelősséget. A végrehajtó hatalmat az országgyűlésnek felelős kormány gyakorolja. A miniszterelnököt a király nevezi ki, de csak parlamenti többséggel tud kormányozni. Ezért célszerű az országgyűlési választásokon győztes párt (vagy pártkoalíció) vezetőjét megbízni a kormány megalakításával. Az 1848. évi III. törvénycikkellyel megvalósult, parlamentnek felelős kormányzat azonban még nem a szuverén parlamenti függetlenséget jelentette, hiszen a monarchia egyik részének kormányzati rendszere – a Gesamtmonarchie nélkül került csak rendezésre.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 232-233. o.

Relációk