törvényesség, joghoz kötöttség alapelve

A közigazgatási jog egyik legfontosabb jellemzője a közigazgatási hatóságok által kibocsátott aktusok joghoz kötöttsége. Amennyiben a hatóság egy ügyben döntést hoz, annak meg kell felelnie az (ágazati vagy más néven szakigazgatási) anyagi jogi és az alaki jogi előírásoknak. A közigazgatási hatóságnak figyelemmel kell lennie a hazai, vagyis a nemzeti, az uniós és a nemzetközi jogforrások rendelkezéseire is. A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a hivatalból való eljárás elve érvényesül. Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1. és 3. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 10-12. o.

Relációk