jogorvoslat

Minden olyan eljárási cselekmény, amely valamely sérelmes, hibás vagy hiányos (vagy annak vélt) döntés megtámadására irányul az ügyfél vagy az erre jogosult más személy, szerv részéről, azzal a céllal, hogy az arra feljogosított, hatáskörrel rendelkező szerv a döntést bírálja felül a jog- vagy érdeksérelem orvosolása érdekében. A jogorvoslatok funkciói közé tartozik az alanyi jogok védelme, illetve fontos szerepet töltenek be a közigazgatás működésének ellenőrzésében. A jogorvoslat tárgya a döntés, alapja pedig lehet jog- vagy érdeksérelem. A felülbírálat eredménye lehet a döntés megváltoztatása, módosítása, visszavonása, hatályon kívül helyezése, kiegészítése, kijavítása, vagy megsemmisítése. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A közigazgatásban a jogorvoslati eljárás kérelemre, a döntés felülvizsgálata hivatalból indul meg.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 97. § Alaptörvény XXVIII. cikk Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 68. o

Relációk