államosítás

Szovjet példa alapján 1945-től Magyarországon a nagyobb hatalomkoncentráció érdekében tilos önhatalommal végrehajtott jogtalan vagyonelkobzás történt. A történeti szakirodalom még az utóbbi években is az 1945 és 1952 között lezajlott, példátlan méretű vagyonelkobzást „államosításnak” nevezi. Valójában az államosítás a Magyar Magánjogi Törvényjavaslat 432. §-a szerint is csak közérdekből és teljes kártalanítás mellett történhetett volna. A Kommunista Párt vezetésével végrehajtott jogtalan vagyonelkobzást semmilyen közgazdasági vagy szociális érv nem indokolta, hiszen az állampolgároktól szinte minden termelővagyont, minden értékesebb ingatlant és ingót elvettek. Mindez törvénytelen eszközökkel történt, és a tulajdonosok semmiféle kártalanításra nem tarthattak igényt. Mindez jelentős vagyonvesztéssel, pusztulással járt együtt. A tényleges fizikai vagyontárgyak elvesztése mellett megszüntették a tulajdonosi gondolkodást, az anyagi érdekeltséget és minden, a magántulajdon eszméjéhez kapcsolódó motivációt.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 583. o.

Relációk