e-közigazgatás

Az e-közigazgatás az információtechnológia, a szervezeti változások, és az új képességek kombinációjának felhasználását jelenti a közigazgatásban (Európai Bizottság, 2003). Az e-közigazgatás a politikai koordinációt, a szolgáltatások online elérésének biztosítását; a polgárközpontú programok fejlesztését; az állampolgári részvétel ösztönzését; az online szolgáltatások tökéletesítését, az eredményesség és hatékonyság mérését; a honlapok vizsgálatát, értékelését foglalja magába (ENSZ, 2002). Az e-közigazgatás a közigazgatás-fejlesztés azon törekvése – mint átfogó feladat –, hogy az egyre hatékonyabb feladat-végrehajtás érdekében alkalmazza az informatika által kínált legalkalmasabb megoldásokat (Magyary Program, 2012). Kezdetekben az infokommunikációs (digitális) technológia csak eszköze volt a közigazgatásnak, de ma már a működési kerete, így ma már az e-közigazgatás (és e-kormányzat) helyett inkább digitális államról beszélünk.

Tudományterület:

Forrás:

Budai Balázs – Kőnig Balázs – Orbán Anna – Törley Gábor: Elektronikus közigazgatás szervezés, közigazgatási technológia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2012 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 12.0). A haza üdvére és a köz szolgálatára, 2012

Szerző:

Relációk