hibrid szolgáltatás

Az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása hibrid szolgáltatás (KEÜSZ) keretében a szolgáltató (Magyar Posta Zrt.) a 451/2016. Korm. rendeletben meghatározott rögzített módon, meghatározott formai és tartalmi elemek megjelenítésével hiteles papír dokumentummá alakítja az elektronikus iratot. Az elektronikus irat ellenőrzött keretek között eljut a szolgáltatóhoz, aki azt átalakítja hiteles papír alapú irattá, majd az átalakított iratokat visszajuttatja a megrendelőnek, vagy eljuttatja a hagyományos küldeményforgalmi rendszerbe (postázza). A papíralapú másolat úgy is elkészíthető, hogy a szolgáltató a teljes, hitelesített elektronikus dokumentumot elhelyezi a papíralapú másolaton, az adatok elektronikus leolvashatóságát biztosító kód formájában. Az elektronikus iratról az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás szabályai szerint a szolgáltató által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól. 122-126. § Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk