telefonos azonosítás

A részleges kódú telefonos azonosítás (RKTA) olyan teljeskörű azonosítási szolgáltatás (KEÜSZ), amely az azonosítást kérő szervezet számára megállapítja, hogy egy adott személy megegyezik-e egy korábban regisztrált személlyel, továbbá igazolja az adott személy személyazonosságát. A szolgáltatás a tényleges telefonon történő ügyintézés gyakorlati megvalósítását segíti elő részleges kód bekérésén alapuló telefonos azonosítás megteremtésével, emellett internetes azonosításra is szolgál, a hagyományos ügyfélkapu egyfajta alternatívájaként. Működési logikája, regisztrációja is az ügyfélkapuhoz hasonlítható. Telefonos azonosító az RKTA azonosítás során alkalmazott, a rendszer által a regisztrációs folyamat során véletlenszerűen generált, az ügyfél által szabadon változtatható 8 jegyű számsor. A 6 számjegyű jelszóból 3 véletlenszerű pozíciójú szám megadása szolgál az azonosításra. Az RKTA szorosan kapcsolódik az RNY, ÖNY, KAÜ szolgáltatásokhoz.

Tudományterület:

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 35. § Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk