központi kézbesítési ügynök

A központi kézbesítési ügynök (KKÜ) olyan szolgáltatás (KEÜSZ), amely jogszabályi előírás vagy a közfeladatot ellátó szervvel való megállapodás alapján és annak keretei között a közfeladatot ellátó szerv javára ellátja a szerv által kiküldendő elektronikus iratok kézbesítésének előkészítése, adathordozójának, fajtájának meghatározása, továbbá a kézbesítés módja tekintetében a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat. A KKÜ egyik részszolgáltatása a küldemények elektronikus bélyegzővel való hitelesítése. A KKÜ a kézbesítésre átadott küldemények kézbesítési rendszerben használt azonosítójáról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait felhasználva a KKÜ és központi érkeztetési ügynök (KÉÜ) egyes részszolgáltatásai egymással összekapcsolhatóak.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 118. § Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk