fenyegetés (informatika)

A fenyegetés (veszély) minden olyan lehetséges művelet, esemény, vagy mulasztásos cselekmény, amely sértheti az elektronikus információs rendszer vagy az elektronikus információs rendszer elemei védettségét, biztonságát. Külső fenyegetések (External Threats) esetén a támadónak nincs semmilyen hozzáférése a rendszer belső erőforrásihoz, csak a kívülről publikusan elérhető információkat, szolgáltatásokat látja (pl. idegen hacker). Belső fenyegetések (Internal Threats) esetén a támadó hozzáfér bizonyos belső erőforrásokhoz (pl. tipikusan egy felhasználói fiókhoz, belső hálózathoz vagy csupán a biztonsági eljárások gyakorlatához). A fenyegető tényezők csoportosíthatók. Lehetnek humán (pl. gondatlanság, kémkedés), logikai (pl. jogosulatlan belépés), fizikai (pl. informatikai eszköz megszerzése), környezeti (pl. elektromos zavarok) tényezők.

Tudományterület:

Forrás:

Szerző:

Relációk