rendvédelmi szerv

A rendvédelmi szervek különleges feladat- és hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek. A Ksztv. szerint a következő szervek tartoznak ide:
– a rendőrség,
– a büntetés-végrehajtási szervezet,
– a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint
– a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.
A rendvédelmi szervek kapcsán indokolt megemlíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is, amely ugyan nem rendvédelmi szerv, hanem központi hivatal, azonban fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellát.
A rendvédelmi szervek alapfeladatait különleges közszolgálati jogviszonyban, ún. hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek látják el. A rendvédelmi szervek fogalmát a Hszt. is használja, azonban a Ksztv.-től eltérő tartalommal.

Tudományterület:

Forrás:

Ksztv. [1. § (5) bekezdés]

Relációk