ifjú polgárőr

A Ptv. alapján ifjú polgárőr lehet a 14-18 év közötti személy, aki e tevékenység végzéséhez írásbeli, törvényes képviselői hozzájárulással bír, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és büntetlen előéletű.
Az ifjú polgárőr – a polgárőrt segítve – közreműködhet pl. a polgárőr egyesület következő kiegészítő feladatainak ellátásában:
– az állampolgárok tájékoztatásában,
– jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében,
– a katasztrófákra való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és helyreállításban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében,
– dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában,
– a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
– az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
– a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben.
Az ifjú polgárőr a felsorolt feladatait kizárólag polgárőrrel együtt, ifjú polgárőr igazolvány birtokában láthatja el. Feladatai ellátása során „ifjú polgárőr” felirattal ellátott láthatósági mellényt visel.

Tudományterület:

Forrás:

Ptv. [9/A. §]

Relációk