rendőrség

A rendőrség a Ksztv. szerint államigazgatási, azon belül rendvédelmi szerv.
Az Rtv. szerint a rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Szervezeti értelemben három, horizontálisan (nem egymásnak alárendelten) elkülönült szerv alkotja, ezek a következők:
– az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
– a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint
– a terrorizmust elhárító szerv.
A Kormány a rendőrséget a rendészetért felelős miniszter (jelenleg a belügyminiszter) útján irányítja.
Az általános rendőrségi feladatokat az Alaptörvény és az Rtv. adja meg. A törvény egyebekben az egyes különös rendőrségi feladatokat részletes felsorolással határozza meg.

Tudományterület:

Forrás:

Ksztv. [1. § (5) bekezdés] Rtv. [4. §]

Relációk