harmadik országbeli állampolgár

Az idegenek egyik csoportja. A Harm.tv. szerint e körbe tartoznak azok a nem magyar állampolgárok, akik nem tartoznak az Szmtv. szerint meghatározott szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek közé (nem EGT-állampolgárok vagy azok családtagjai), valamint a hontalanok.
Hontalan az, akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.
A fentiek mellett harmadik országbeli állampolgárnak kell tekinteni:
– az ellenkező bizonyításig azt a személyt, aki állampolgársága igazolására harmadik ország által kiállított érvényes úti okmányt használ fel, vagy
– azt a személyt is, aki nem valószínűsíti, hogy külön törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.
A harmadik országbeli állampolgár a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyhez viszonyítva a Magyarország területére történő beutazás és tartózkodás területén szűkebb körű jogokkal rendelkezik (pl. a törvényben foglalt esetekben vízum vagy tartózkodási, illetve letelepedési engedély kötelezettsége terheli).

Tudományterület:

Forrás:

Harm.tv. [1-3. §]

Relációk