polgárőr szervezet

A Ptv. szerint polgárőr szervezet a polgárőr egyesület, a területi polgárőr szövetség, valamint az Országos Polgárőr Szövetség.
A törvény szerint a polgárőr szervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük a politikai pártoktól független. A polgárőr szervezet elnevezésének tartalmaznia kell a „polgárőr” megjelölést. Nyilvántartásba vett más civil (társadalmi) szervezet az elnevezésében a polgárőrséggel való összetéveszthetőségre alkalmas megjelölést és elnevezést nem használhat. A polgárőr szervezet e jellegére utaló adatot a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptv. [2. §]

Relációk